Rekisterinpitäjä

Altus Web Services (Y-tunnus: 1959041-8)
Arkadiankatu 16 B, 1 krs 
00100 Helsinki

Tietosuojavastaava

Harri Kilpinen
tiedustelut(at)webarkkitehti.fi
+358 44 507 3179

Rekisterin nimi

webarkkitehti.fi asiakasrekisteri ja markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen, markkinointiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Rekisteri sisältää henkilötietoja ja tilaustietoja.

Kuvaus rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi

  • Yhteyshenkilön nimi

  • Osoite

  • Sähköposti

  • Puhelinnumero

  • Tilauksen tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin sisältämät yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan tilauksen yhteydessä. Tietoja voidaan vastaanottaa myös sähköpostitse, chatin tai yhteydenottolomakkeen sekä asiakaspalvelun tai myynnin kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa verkkopalveluiden rakentamisen yhteydessä palveluntarjoajille kuten Hostingpalvelut ja verkkotunnuksen hankinnan yhteydessä rekisteröitävän verkkotunnuksen omistajan tiedot verkkotunnuksia myöntäville ja hallinnoiville tahoilla kuten Ficora ja ICANN. Kyseisillä tahoilla on omia julkisia rekistereitä. 

Tietoja voidaan luovuttaa myös verkkokauppojen maksupalveluiden hankinnan yhteydessä sekä kuljetuspalveluiden hankinnan yhteydessä. 

Muuten tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Kaikki tiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä. Altus Web Servicen kanssa työskentelevät voivat päästä käsittelemään ja näkemään asiakastietoja. Altus Web Servicella on heidän kanssaan sopimus. Sivuilla on käytössä myös SSL-suojaus, joka salaa tietokoneesi ja internetsivun palvelimen välisen liikenteen.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Ota yhteys halutessasi tietosuojavastaavaan.


Tiedon korjaaminen

Rekisteriä hoitava taho korjaa, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteriä hoitava taho voi myös itse oikaista asiakkaan tietoja mikäli tämä on oleellista tilauksen kannalta.

HUOM: Käyttämällä verkkopalveluitamme hyväksyt yllämainitut ehdot.