web-arkkitehti

Käyttöehdot


 1. Web-arkkitehti palvelun tuottaja Codens Oy, jota tässä sopimuksessa kutsutaan myyjäksi pidättää oikeudet muutoksiin tässä sopimuksessa. Asiakkaalla/ostajalla tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa henkilöä tai yritystä, joka on ottanut käyttöönsä myyjän palvelun.
 1. Mikäli asiakas toiminnallaan rikkoo tätä sopimusta, on hän korvausvelvollinen myyjälle tai mahdolliselle kolmannelle osapuolelle. Tällöin myyjä voi purkaa sopimuksen ilman erillistä irtisanomisaikaa, mikäli myyjä katsoo sen tarpeelliseksi.
 1. Asiakkaan tulee aina tarkistaa nämä käyttöehdot ennen uuden laskutuskauden alkua.
 1. Myyjä pyrkii korjaamaan mahdolliset käyttökatkoksia aiheuttavat virheet viimeistään kahden arkipäivän kuluessa. Myyjä ei vastaa tilaamansa kolmannen osapuolen yhteyksien toimivuudesta.
 1. Myyjällä on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnusta, sähköpostiosoitetta, salasanaa tai muita palvelimien käyttöön tarvittavia tai liitettäviä tietoja, mikäli ne aiheuttavat ristiriitaisuuksia tai päällekkäisyyksiä myyjän tietojärjestelmässä tai jos se on muusta syystä tarpeellista. Myyjä voi myös rajoittaa käyttökapasiteettia asiakaskohtaisesti.
 1. Asiakas käyttää palvelua omalla vastuullaan sekä vastaa tekemisistään tietoverkossa lain sekä hyvien tapojen mukaisesti.
 1. Asiakas on itse velvollinen tekemään varmuuskopiot kaikesta tiedosta, jonka hän tallentaa tai on tallentanut myyjän palvelimille. Myyjä ei vastaa mahdollisesta tietojen katoamisesta, joka voi johtua laitevaurioista, luonnonkatastrofista, sotatilasta, ulkopuolisesta häirinnästä tai muusta force majeure syystä. Myyjä voi tehdä varmuuskopioita tiedoista.
 1. Asiakas sitoutuu olemaan tuottamatta muille tahoille häiriöitä tai loukkaamatta yhdenkään osapuolen tekijänoikeuksia.
 1. Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesti siten, etteivät ne joudu ulkopuolisten henkilöiden tietoon. Asiakkaalla on oikeus vaihtaa salasanaansa ilman erillistä korvausta myyjän ilmoittamalla tavalla. Myyjä voi ilmoittaa myös maksullisen tavan salasanan muuttamiseen.
 1. Epäsiveellisten (esimerkiksi pornograafisten kuvien), moraalittomien, rasististen tai panettelevien tietojen levittäminen on kielletty myyjän palveluiden kautta. Hyvien tapojen vastainen palvelun käyttö on kielletty. Sopimattomat kuvat tai muu sopimuksen henkeä vastaan oleva sivusto voidaan myös poistaa ilman eri varoitusta. Päätös sopivasta ja sopimattomasta sisällöstä on viimekädessä myyjällä.
 1. Myyjällä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua sekä maksuperustetta. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan laskutuskauden alussa. Lainsäädännöllisistä tai verotuksellisista syistä aiheutuvat hinnanmuutokset astuvat voimaan välittömästi.
 1. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää ostamaansa palvelua kolmannelle osapuolelle ilman myyjän kirjallista lupaa.
 1. Myyjällä on oikeus siirtää myymänsä palvelut kolmannelle osapuolelle.
 1. Myyjällä on oikeus purkaa sopimus, mikäli asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin, selvitystilaan tai jos asiakas on tuomittu ulosmittauksessa varattomaksi.
 1. Asiakas maksaa liittymismaksun sekä palvelujen käyttömaksun kulloinkin voimassaolevan hinnaston tai erillisen sopimuksen mukaan.
 1. Myyjällä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.
 1. Myyjä lähettää asiakkaalle sopimuksen mukaisen laskun tai ilmoittaa asiakkaalle verkko-osoitteen, jonka kautta asiakas voi suorittaa laskun seuraavasta laskutuskaudesta. Lasku on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen uuden laskutuskauden alkua. Mikäli maksu viivästyy, suljetaan kaikki palvelut asiakkaalta varoituksetta.
 1. Myyjä rekisteröi verkko-osoitteet ostajalle. Ostaja vastaa verkko-osoitteen tulevista rekisteröintimaksuista.
 1. Myyjä suorittaa tilauksen mukaisen verkko-osoitteen rekisteröinnin vasta saatuaan laskun mukaisen suorituksen. Mikäli tilauksen mukaista verkko-osoitetta ei ole mahdollista rekisteröidä, voi asiakas toimittaa ehdotuksen vaihtoehtoisesta verkko-osoitteesta. Vaihtoehtoisen verkko-osoitteen puuttuessa tilaus perutetaan ja myyjä kirjaa tilausmaksun kuluikseen. Tilauksen peruuntuessa maksettuja maksuja ei palauteta asiakkaalle.
 1. Palvelun sulkemisesta johtuvista kuluista tai asiakkaalle tulevista kustannuksista ja haitoista vastuu on asiakkaalla.
 1. Myyjällä on oikeus tuottaa palvelut parhaaksi katsomallaan tavalla. Myyjällä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Myyjä pyrkii siihen, että asiakkaalle aiheutuu tästä mahdollisimman vähän haittaa. Myyjä pyrkii ilmoittamaan asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.
 1. Myyjä voi käyttää alihankkijoita.
 1. Myyjällä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen. Myyjällä on tällöin oikeus irtisanoa sopimus lopetettua palvelua tai ominaisuutta koskevien osin ilmoittamalla tästä asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen.
 1. Myyjä ei vastaa palvelun kautta toimitetun aineiston tai tietojen saatavuudesta, laadusta taikka sisällöstä. Myyjä ei myöskään vastaa palvelua hyväksikäyttäen välitetyn aineiston mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.
 1. Myyjä ei ole vastuussa mahdollisen virheen tai vian vuoksi aiheutuneista välillisistä kustannuksista asiakkaalle.
 1. Asiakas ei saa linkittää myyjän palvelimelta sellaiseen aineistoon, joka loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita kolmannelle osapuolelle kuuluvia oikeuksia.
 1. Erimielisyydet tässä sopimuksessa ratkaistaan myyjän paikkakunnan oikeudessa.
 1. Ostajan tulee irtisanoa palvelu vähintään 10 päivää ennen palvelun lopettamista. Kaikki avoimet laskut ja muut saatavat tulee suorittaa myyjälle ennen palvelun irtisanomispäivää.
 1. Myyjä varaa itselleen oikeuden olla palauttamatta maksettuja suorituksia. Myyjä pyrkii ensisijaisesti jatkamaan suorituksen mukaista palvelua maksujen mukaisesti. Laskun suorittaminen useaan kertaan hyvitetään jatkamalla laskua vastaavan palvelun voimassaoloa maksun mukaisesti.
 1. Jos asiakas päättää lopettaa palvelun kesken kauden, ei maksua tai sen osaa palauteta asiakkaalle.
 1. Varatut verkkotunnukset tarkistetaan muutaman arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta.
 1. Verkkotunnuksen hakijan täytyy täyttää viestintäviraston ehdot, ja noudattaa viestintäviraston sääntöjä. https://domain.fi/info/index/tietoa.html
 1. Verkkotunnuksen hakija vastaa ja varmistaa itse, ettei verkkotunnus perustu nimeen tai tavaramerkkiin, joka on suojattu. https://domain.fi/info/index/hakeminen/mitavoihakea/lainkukaisuudenvarmistaminen.html
 1. Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla

  Mikäli haluat maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla, Codens Oy (Web-Arkkitehti) toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oy.

  Suomen Verkkomaksut Oy toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oy:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oy on myös maksun saaja.

  Suomen Verkkomaksut Oy, y-tunnus: 2122839-7
  Ohjelmakaari 10
  40500 JYVÄSKYLÄ
  Puhelin: 0207 181830

  Verkkopankit

  Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksu- ja rahoituspalvelun toteuttaa Suomen Verkkomaksut Oy (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Suomen Verkkomaksut Oy ostaa maksusuorituksen ja tilittää sen kauppiaalle. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin.


Web-Arkkitehti | www.wa.fi | verkkotunnukset@wa.fi